3. Látványterv készítése

A tervezési folyamat utolsó fázisaként elkészítjük a kiviteli tervdokumentációt. Ez a tervezés záró dokumentuma, amely tartalmazza a végleges 3D látványterveket (fotó més a részletes kiviteli műszaki rajzokat valamennyi szakipar és kivitelező számára.